DirectX Drivers : สำหรับเกมส์ในปัจจุบันนี้ก็มีความจำเป็นอย่างมานะครับที่จะต้องใช้กับโปรแกรมเจ้าตัว DirectX Drivers นี้เพราะถือได้ว่ามีความสำคัญและเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะขาดกันไม่ได้เลยกับโปรแกรมนี้นะครับ

หลายต่อหลายเกมส์ที่ถูกผลิตออกมาในช่วง ปี 2000 - 2006 ก็ส่วนใหญ่จะต้องใช้โปรแกรม DirectX Drivers ด้วยกันทั้งนั้น แล้วหละครับ มิเช่นนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะเล่นเกมส์นั้นไม่ได้ก็ได้ครับ

แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเกมส์ที่ซื้อมานั้น ถ้าเกมส์ไหนต้องการตัว DirectX Drivers นี้ในแผ่น CD นั้นก็จะให้เจ้าตัว DirectX Drivers มาให้เรา Install ลงเครื่องอยู่แล้วครับ แต่สำหรับท่านที่ ซื้อเกมส์มาแล้วไม่มีตัว DirectX Drivers ก็ ดาวน์โหลด จากทที่link ข องเราไปได้เลยครับ ..

http://www.microsoft.com/downloads/browse.aspx?displaylang=en&productID=9C954C37-1ED1-4846-8A7D-85FC422D1388

แล้วเลือกเข้าไปdown load ใด้เลยครับ

หรือที่นี่ก็ใด้ครับ

http://download.microsoft.com/download/8/1/e/81ed90eb-dd87-4a23-aedc-298a9603b4e4/directx_9c_redist.exe

วิธีการตรวจสอบ โปรแกรม Direct X โดยมีขั้นตอนดังนี้

Start > Run > พิมพ์ dxdiag แล้วกด OK
หรือกด + R แล้วพิมพ์ dxdiag แล้วกด OK

www.ozonegame.com